Enerji Etüdü

Endüstriyel Tesis ve Binaların enerji tüketimlerinin incelenerek analiz edilmesi ve birim enerji tüketimlerinin düşürülmesi amacıyla “Enerji Etütleri” gerçekleştirilmektedir. Bu etütler kapsamında aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız.

  • Tasarruf imkânlarının ve verimlilik arttırıcı unsurların tespiti için “Ön Etütler”
  • Enerji tüketim eğilimlerinin tespiti ve raporlamalar
  • “Proses Amaçlı” ve “Proses Amaçlı Olmayan” enerji tüketimlerinin analizleri
  • Elektrik ve Fosil Yakıt tüketen ünitelerde ölçümler
  • Birim Ürün için enerji tüketim ve maliyetlerinin değerlendirilmesi (Enerji Yoğunluğu)
  • Enerji tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi
  • Teknik ve mali fizibiliteler, Geri Dönüş, IRR, NPV değerlerinin hesaplanması