Enerji Yönetimi Ve Sistem Danışmanlığı

Günümüzde üretimin en önemli girdisi enerjidir. Enerjinin yönetimi ve optimizasyonu rekabetçi olabilmenin birincil şartı haline gelmiştir. Bu nedenle endüstriyel tesislerin ve binaların enerji kullanımının planlanması ve optimizasyonu ayrıca yönetilmesi gereken bir süreç haline gelmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalar aşağıdaki başlıklarla belirtilmiştir.

  • Enerji tüketim envanteri çıkarılması
  • Ölçüm takip metodolojisi danışmanlığı
  • Enerji temininde kısıtlayıcı etkilerin ve kesintilerin değerlendirilmesi
  • Alternatif enerji ve yakıt kullanım imkanlarının araştırılması
   İzlenebilirlik ve raporlama
  • Yazılım danışmanlığı