Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Danışmanlığı

Firmamız, enerji etüt çalışmaları sonrasında endüstriyel tesislerin ve binaların enerji tüketimlerinin düşürülmesi ve sistem iyileştirmeleri için “Verimlilik Arttırıcı Projeler” yapmakta ve/veya danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Bu hizmetler aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

  • Enerji tüketen sistemler, süreçler ve ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi
  • Bütçe ve pazar araştırmaları
  • Fayda – Maliyet analizleri
  • Yatırım planı oluşturulması
  • Tadilat ve iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu
  • Temin/taahhüt sözleşmeleri hazırlamak ve uygulamaları kontrol etmek
   Alternatif enerji ve yakıt kullanım imkanlarının araştırılması
  • Enerji üretim olanakları ile ilgili değerlendirmeler
  • Teşvik başvuru danışmanlığı