İnsan Kaynağı

insankaynagiPROMET’ de “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli unsurdur.

Stratejimiz; tüm çalışanlarımızın “sürekli gelişme” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları uygulamalarımızı yürütürken;

  • Değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşların katılımını sağlamayı,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemeyi,
  • Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığını ön planda tutmayı,
  • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturup, şirketimizin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı,
  • Şirketimiz için alınan kararlara, çalışanlarımızın da görüşlerini alarak, “katılımcılık” ilkesini oluşturmayı,
  • Eğitim ve Kariyer planlamasında her çalışanımıza eşit davranarak, kurum içinden ve dışından sağlanan eğitim organizasyonları ile kendilerini geliştirme fırsatları sunmayı,
  • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücümüzü arttırmayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi,
  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmayı,
  • Periyodik olarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ölçerek süreçlerimizde ve yönetim anlayışımızda sürekli iyileştirme sağlamayı,

ilke edindik.

PROMET’ de, gelişen teknolojiye uygun iç iletişim faaliyetleri uygulanarak; çalışanların, bilgi ve becerileri sürekli geliştirilerek, yaptığı işler ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir ve ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.