İş Güvenliği ve Sağlığı

Promet, “Enerji” sektöründe; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmayı; “0 iş kazası“ idealine ulaşmak; üretim ve hizmet sunumunda yaşadığımız çevreyi korumak için;

  • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Koruma ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,
  • Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirlemeyi ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirmeyi, önlenmesi mümkün olamayan atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmayı,
  • Kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamayı,
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek ve ilgili tarafların denetimine açık tutmayı,
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı çalışmayı,

taahhüt eder.

Bu amaçla, başta yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Politikamızın esaslarını uygulamak ve geliştirmekten sorumludur. Sürekli eğitimler ile İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre konusunda çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi de bizim sorumluluğumuzdadır.