Kontrolörlük

Promet, projelerin gerçekleştirmesi safhasında ulusal ve uluslararası kabul görmüş kodlara göre yapım kontrolörlük hizmetini gerçekleştirir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken iş emniyeti, Promet için önceliklidir. Bununla beraber Promet denetim süresini kaliteden taviz vermemek kaydı ile minimumda tutmayı esas alır.

Promet, hizmetlerini gerçekleştirirken projelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır.

PROMET aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Proje Yönetimi ( EPC Management)
  • Proje kontrolleri
  • Malzeme seçimi ve kontrol
  • Tedarikçi denetimleri
  • Yapım kontrolörlüğü
  • Test ve Devreye alma
  • Hakediş Kontrolleri
  • As-built kontrolleri
  • İSG