Kurumsal

Hakkımızda

hakkımızda

PROMET iSystems Global grup şirketi olarak  enerji sektöründe Mühendislik, Müşavirlik, Kontrolörlük ve Süpervizörlük faaliyetleri gösteren bir kuruluştur.

Kurulduğu tarihten bugüne istikrarlı bir büyüme gösteren firmamız, Doğalgaz İletim/Dağıtım Projeleri, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, LPG/LNG/CNG Tesisleri, fizibilite, mühendislik – müşavirlik – danışmanlık, proje yönetimi, kontrol ve denetleme hizmetleri, işletme müşavirliği konularında faaliyet göstermektedir.

“Gaz&Petrol” sektöründe firmamız ülke genelinde 250 binden fazla binada yaşamakta olan gaz kullanıcılarına hizmet vermek üzere 10 bin km’yi aşan doğalgaz dağıtım şebekesi ve bu şebekelere ait 30 adet A tipi şehir giriş istasyonu, 220 adet B tipi bölge istasyonu yapımında müşavirlik ve kontrolörlük hizmetleri sunmuştur.

Bununla birlikte 15 Organize Sanayi Bölgesi ve 14 doğalgaz çevrim santrali projesinde 7.000 MW güç üretimi için mühendislik, müşavirlik, kontrolörlük hizmetleri sunmuştur. Türkiye’nin her bölgesinde endüstriyel ve otel, hastane gibi ticari tesislere de mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Firmamız aynı zamanda “Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi” olarak uzman enerji yöneticileri ile Binalarda Enerji Etüdü, Verimlilik Arttırıcı Proje ve Enerji Kimlik Belgesi hizmetleri sunmaktadır.


Müşterileri ile karşılıklı güvene dayalı, kaliteli hizmet anlayışıyla uzun vadeli ilişkiler kuran
PROMET, müşteri istek ve beklentilerini doğrultusunda kendini sürekli yenileyerek kalite anlayışını geliştirmektedir.

EPDK ve YEGM tarafından yetkili firmamız; deneyimli kadrosu ile paydaşlarına ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.  iSystems Global bünyesinde iç eğitimler ve sektörel eğitim organizasyonları ile personel kalifikasyonunu ve hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır.

Vizyonumuz

misyon vizyon

Enerji sektöründe kurumların; Mühendislik, Müşavirlik, Kontrolörlük alanlarında ihtiyaç duyduğu, hizmetleri, iletişim ve en son teknolojik çözümler ile sağlayan uluslararası düzeyde tercih edilen, sektörde bir dünya şirketi olmaktır.

Misyonumuz

Enerji Sektöründe; sürekli gelişimi hedefleyerek, hizmette kaliteyi artıran, kazanımlarını, çalışanları ve müşterileri ile paylaşan örnek bir kuruluş olmaktır.

İnsan Kaynağı

insan-kaynağı2

PROMET’ de “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli unsurdur.

Stratejimiz; tüm çalışanlarımızın “sürekli gelişme” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları uygulamalarımızı yürütürken;

 • Değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşların katılımını sağlamayı,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığını ön planda tutmayı,
 • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturup, şirketimizin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı,
 • Şirketimiz için alınan kararlara, çalışanlarımızın da görüşlerini alarak, “katılımcılık” ilkesini oluşturmayı,
 • Eğitim ve Kariyer planlamasında her çalışanımıza eşit davranarak, kurum içinden ve dışından sağlanan eğitim organizasyonları ile kendilerini geliştirme fırsatları sunmayı,
 • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücümüzü arttırmayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi,
 • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmayı,
 • Periyodik olarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ölçerek süreçlerimizde ve yönetim anlayışımızda sürekli iyileştirme sağlamayı,

ilke edindik.

PROMET’ de, gelişen teknolojiye uygun iç iletişim faaliyetleri uygulanarak; çalışanların, bilgi ve becerileri sürekli geliştirilerek, yaptığı işler ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir ve ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Kalite Politikası

kalite-politikası2

Modern ve güvenilir bir işletme olduğumuzun temel göstergesi hizmetlerimizin kalitesidir.

PROMET Kalite Yönetimine verdiği önemle; her faaliyette iş ahlakını önde tutarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek modern ve güvenilir bir işletme olmayı,  Kalite Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı şirket politikası olarak benimsemiştir.

Başta yöneticilerimiz olmak üzere işletmemizde çalışan her personel Kalite Politikasının esaslarını uygulamak ve geliştirmekten sorumludur. Kalite sistemimizin en iyi şekilde işlemesi için ilkemiz; çalışanlarımızın bağlılığını ve memnuniyetini sağlamak amacı ile sistemler kurmak ve geliştirmek, sürekli eğitimler ile kişisel gelişimi sağlamak, bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile katılımcı olmaktır.

Mühendislik, Müşavirlik, Kontrolörlük ve Sistem kurulumu konularında hizmet veren PROMET; çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Genç, Dinamik ve Öncü bir firma olmayı hedeflemiştir.

İş Güvenliği ve Sağlığı

iş-güvenliği-ve-iş-sağlığı2

Ana iş kolu olan “Enerji” sektöründe, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmayı; “0 iş kazası“ idealine ulaşmak; üretim ve hizmet sunumunda yaşadığımız çevreyi korumak için;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Koruma ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,
 • Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirlemeyi ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirmeyi, önlenmesi mümkün olamayan atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmayı,
 • Kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamayı,
 • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek ve ilgili tarafların denetimine açık tutmayı,
 • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı çalışmayı,

taahhüt ederiz.

Bu amaçla, başta Yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre Politikamızın esaslarını uygulamak ve geliştirmekten sorumludur. Sürekli eğitimler ile İş Sağlığı ve Güvenliği; Çevre konusunda çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi de bizim sorumluluğumuzdadır.

Sertifikalar

010203-103040606-1080710 09