Müşavirlik

Pmusavirlikromet, faaliyet alanını oluşturan tüm sektörlerde projelerin optimum çözümler ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirilmesi için müşavirlik hizmetleri sağlar. Yatırımcı ve yüklenici projelerinin sürdürülebilirliği için süreçleri kontrol eder, teknik, operasyonel ve e konomik koşulların belirlenmesi için öneriler geliştirir ve destek sağlar.

Promet, hizmetlerini gerçekleştirirken projelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır.

PROMET aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Temel kavramlar
  • Planlama
  • Teknik fizibilite
  • Mali fizibilite
  • Çevresel etki çalışmaları
  • Proje finansman modellemesi