Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi

Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi
Proje : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
Müşteri : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yıl : 2012

Gökova özel çevre koruma bölgesinde bulunan ve Eylül 2008 itibariyle işletilmeye başlanan ileri arıtım yöntemleri ile dizayn edilmiş Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi ve tesise atıksuyun ulaştırılmasını sağlayan 6 adet terfi istasyonunu ile birlikte elektrik şebekesinden beslenerek hizmet vermektedir. Tesisin işletilmesinde elektrik maliyeti büyük yer tutmaktadır.

Bu çalışma ile aşağıda belirtilen hususları kapsayan detaylı fizibilite raporu hazırlanmıştır.

    • Mevcut durumun tespiti ve iyileştirilmesi
    • Yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar) kaynaklarının araştırılması
    • Enerji maliyetlerinin azaltılması
    • Verimliliği yüksek yeni teknolojilerin kullanılması
    • Karbon salınımının düşürülmesi