Torosgaz Isparta Burdur Şehirleri Doğal Gaz Dağıtım Projesi

Torosgaz Isparta Burdur Şehirleri Doğal Gaz Dağıtım Projesi
Proje : Torosgaz EPDK Lisans Projesi
Müşteri : Seltan İnşaat
EPDK tarafından ihalesi yapılan Isparta Burdur şehirleri doğalgaz dağıtım şebekesi lisans dosyası hazırlama işi Sel-tan İnşaaat adına yapılmıştır.. Lisans projesi kapsamında mühendislik yaklaşım dosyası, avan proje ve teknik şartnameler hazırlanarak EPDK tarafından onay alınması gerçekleştirilmiştir.
Proje Dataları
  • 4 adet RM-A istasyonu
  • 22 adet bölge istasyonu
  • Çelik hat : 90 km ( 4”-16”)
  • Polietilen hat : 1.275 km ( DN125-DN20)
  • Vana grupları :126 adet

Bu proje kapsamında Promet aşağıda belirtilen hizmetleri sunmuştur;

  • Teknik şartnameler
  • Mühendislik yaklaşım dosyası
  • İş programı
  • Doğal gaz dağıtım projesi
  • İstasyon P&ID ve malzeme listeleri