Hidrostatik ve Pnömatik Test

Hidrostatik ve Pnömatik Test

Hedef
Bu eğitim ile boru hatları ve dağıtım şebekesinde teknik personellere genel bilgilendirme, hesaplamalar ile kontrol ve denetleme hizmetlerinde bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda kurum kültürümüzün de ayrılmaz bir parçası olan bilgi paylaşımını sağlamak ve süreç yönetimini sürekli iyileştirmek amacıyla “Hidrostatik ve Pnömatik ” eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitim kapsamında saha ziyareti de yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmıştır.
Kapsam

  • Hattın temizlenmesi
  • Hidrostatik test
  • Pnömatik test
  • Kurutma ve devreye alma

Kimler KatılmalıUnbenannt-4
Gaz dağıtım şirketleri, müşavir ve müteahhit firmalarında görevli yapım, işletme ve kontrol teknik personelleri katılmalıdır.

 Eğitimin Süresi
Unbenannt-5

Eğitim süresi 1 gün olup, uygulamalara yönelik teorik ve pratik bilgiler paylaşılacaktır.