RMS-A Projelerinde Mekanik ve İnşaat

RMS-A Projelerinde Mekanik ve İnşaat

Hedef
Bu eğitim ile RM-A istasyonu mekanik ve inşaat projelerinin incelenmesi ve istasyon kontrol ve denetleme hizmetlerinde bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda kurum kültürümüzün de ayrılmaz bir parçası olan bilgi paylaşımını sağlamak ve BOTAŞ projelerinde süreç yönetimini sürekli iyileştirmek amacıyla “RMS-A Projelerinde Mekanik ve İnşaat” eğitimi düzenlenmiştir.

Bu eğitimle RM-A istasyonu hakkında genel bilgilendirme ile beraber mekanik ekipmanlarının tanıtımı ve inşaat kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konu başlıkları ile katılımcılarla tartışılacaktır. Bu eğitim kapsamında saha ziyareti de yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Kapsam

  • RMS-A hakkında genel bilgilendirmeler
  • BOTAŞ süreçleri
  • RMS-A mekanik bileşenleri
  • RMS-A inşaatı kontrol ve denetleme teknikleri
  • Geçici kabul komisyonun oluşturulması ve devreye alma

 
Kimler Katılmalı

Unbenannt-4

Gaz dağıtım şirketleri, müşavir ve müteahhit firmalarında görevli proje, yapım, işletme ve kontrol teknik personelleri katılmalıdır.

 
 Eğitimin Süresi
Unbenannt-5Eğitim süresi 2 gün olup, uygulamalara yönelik teorik ve pratik bilgiler paylaşılacaktır.