Hizmetlerimiz

Müşavirlik

müşavirlik

Promet, faaliyet alanını oluşturan tüm sektörlerde projelerin optimum çözümler ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirilmesi için müşavirlik hizmetleri sağlar. Yatırımcı ve yüklenici projelerinin sürdürülebilirliği için süreçleri kontrol eder, teknik, operasyonel ve ekonomik koşulların belirlenmesi için öneriler geliştirir ve destek sağlar.

Promet, hizmetlerini gerçekleştirirken projelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır.

PROMET aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Temel kavramlar
 • Planlama
 • Teknik fizibilite
 • Mali fizibilite
 • Çevresel etki çalışmaları
 • Proje finansman modellemesi

Mühendislik

mühendislik

Promet, gerçekleştirdiği mühendislik faaliyetleri ile emniyet, ekonomi ve estetiği göz önüne alarak müşterilerinin ihtiyaçlarını çözmektedir. Yatırımcılara optimum mühendislik hizmetlerini farklı disiplinlerde uzman kadrosu ile ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak sunar.

Promet, hizmetlerini gerçekleştirirken projelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır.

PROMET aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Mühendislik Yaklaşımları
 • Kavramsallaştırma
 • Başlangıç/Planlama Aşaması Mühendisliği – (FEED)     
 • Temel Mühendislik
 • Detaylı Mühendislik

Kontrolörlük

kontrolörlük

Promet, projelerin gerçekleştirmesi safhasında ulusal ve uluslararası kabul görmüş kodlara göre yapım kontrolörlük hizmetini gerçekleştirir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken iş emniyeti, Promet için önceliklidir. Bununla beraber Promet denetim süresini kaliteden taviz vermemek kaydı ile minimumda tutmayı esas alır.

Promet, hizmetlerini gerçekleştirirken projelerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır.

PROMET aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Proje Yönetimi ( EPC Management)
 • Proje kontrolleri
 • Malzeme seçimi ve kontrol
 • Tedarikçi denetimleri
 • Yapım kontrolörlüğü
 • Test ve Devreye alma
 • Hakediş Kontrolleri
 • As-built kontrolleri
 • İSG

Eğitim

eğitim

Hizmet verdiği her alanda bilgi ve tecrübesini paylaşmayı ilke edinen firmamız, “Promet Akademi” markası ile eğitim, seminer ve workshop programları ile sektöre katkılar sunmaktadır.

Gelişen teknoloji ve değişim, sürekli eğitim ve sürekli iyileştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Promet, en önemli kaynağın insan kaynağı olduğu bilinci ile sürdürülebilir süreçler için kurumların talep ve ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim organizasyonları düzenlemektedir.

Promet Akademi bünyesinde bulunduğu iSystems Global’in tecrübeleri ve sektörel işbirlikleri ile paydaşlarına üst düzey kalite ve etkinlikte eğitimler sunmayı amaç edinmiştir.